Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016

Các chất chữa cháy

Khái niệm các chất chữa cháy
Chất chữa cháy được hiểu là các chất và vật liệu nhờ chúng để tạo ra các điều kiện dập cháy.

Phân loại chất chữa cháy
Các chất chữa cháy có thể được phân loại theo hai dấu hiệu cơ bản:

Theo trạng thái các chất chữa cháy:

  • Các chất chữa cháy dạng lỏng như nước và dung dịch
  • Chất chữa cháy dạng bọt foam: bọt hòa không khí, bọt hóa học
  • Các chất chữa cháy dạng rắn: bột, các loại hạt nhỏ
  • Các chất chữa cháy dạng khí: khí trơ, sản phẩm cháy hoàn toàn

Theo cơ chế dập tắt gồm 4 nhóm

  • Các chất dập cháy theo cơ chế làm lạnh vùng phản ứng cháy hay chất cháy
  • Các chất dập cháy theo cơ chế kìm hãm hóa học các phản ứng cháy
  • Các chất chữa cháy theo cơ chế cách ly các thành phần tham gia phản ứng cháy
  • Các chất dập tắt theo cơ chế giảm nồng độ các thành phần tham gia phản ứng cháy
Một số loại bột chữa cháy được sử dụng hiện nay

Bột chữa cháy
Loại đám cháy
Thành phần
Lưu lượng phun kg/m2
Novotroxin - Đức
BCE
NaHCO3. phụ gia hoạt thạch, stearat kim loại
2,5 - 4
Milti-troxin - Đức
ABCDE, trừ Na, Li, Zn, Rb
NaHCO3, phụ gia hoạt thạch, stearat kim loại
2,5 - 4
Novotroxin SV - Đức
BCE
NaHCO3, phụ gia CaCO3, MgCO3, strearat kim loại
2,5 - 4
BCE - Đức
BCE
NaHCO3, stearat kim loại
2,5 - 4
New-svit - Anh
ABCDE
NaHCO3, phụ gia
2,5 - 4
Farovit - Đức
ABCDE
(NH4)3PO4, phụ gia
2,5
Moneex - Anh
ABCDE
KHCO3, ure, phụ gia kỵ nước
0,5 - 1
Jooson - Đức
ABCDE
NaHCO3, phụ gia
2,5 - 4
псб
Chất lỏng, dầu nhờn, thiết bị điện
NaHCO3, hoạt thạch, phụ gia silic hữu cơ
2,5
Пф
Chất lỏng, dầu thực vật, chất cháy âm ỉ
(NH4)3PO4, hoạt thạch, stearat kim loại
2,5
п-1
(NH4)3PO4, stearat kim loại
2,5
Grantio - Pháp
BCE
NaHCO3
2,5

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét